Magyarország tojásgyűjteményei / Egg collections of Hungarys

Üdvözöljük Magyarország tojásgyűjteményeinek adatbázisában!

Rendek és családok
Orders and Families

This page is also available in english.

Ez az adatbázis a magyarországi tojásgyűjtemények gyűjtési adatait dolgozza fel. Az adatbázis jelenleg 23945 fészekaljat tartalmaz, mintegy 333 fajtól.

Áttekintés

A magyarországi tojásgyűjtemények adatbázisa két évszázados kutató- és gyűjtőmunka eredményeit tárja a látogató elé. Az általunk ismert legrégibb hazai vadon élő madár fészekaljából begyűjtött tojásra utaló adat Kubinyi Ágoston nevéhez kötődik: egy 1834-ben begyűjtött gulipán (Recurvirostra avosetta) tojást említ egy publikáció [33]. Életrajzi adatai alapján tudjuk, hogy Kubinyi (a Nemzeti Múzeum későbbi főigazgatója) már 1817-től gyűjtött tojásokat, hiszen 1826-ra 102 faj tojásait tartalmazta Ferenc bátyjával közösen létrehozott kollekciója. Azonban a fészekalj pontos sorsa talányos, valószínűleg az enyészeté lett.

Ez az adat is jól példázza az ilyen gyűjtemények sérülékenységét. Az 1820-as évektől felállított tojásgyűjtemények jelentős hányada megsemmisült a történelem viharaiban, különösen a 20. század nagy vérzivataraiban: a két világháborúban, illetve az 1956-os harcokban. A korai gyűjteményekben egy-egy faj fészekaljából még csak egy tojást vettek ki, de már az 1830-as évektől terjedni kezdett a teljes fészekaljak begyűjtésének gyakorlata. A tojásgyűjtemények legtöbbször gyűjtőpassziótól vezérelt lelkes amatőrök munkásságának köszönhetően születtek, létrehozóik között kisebbséget képviseltek a muzeológusok és biológusok. A tojásgyűjtemények létrehozásának aranykora a XIX. század végétől a XX. század hetvenes éveire tehető, a legtöbb fészekaljat 1512-öt az adatbázis szerint 1960-ban gyűjtötték. Az 1960-as és 70-es évektől a szigorodó természetvédelmi szabályok a madarak fészekaljainak begyűjtését megakadályozták, a gyűjtést illegális tevékenységgé nyilvánították. Ma már csak a madárszülők által elhagyott fészekaljakkal gyarapodnak a hazai gyűjtemények.

Bár további gyűjtemények felbukkanása nem zárható ki, a 2010-es évekre a hazai ismert, fennmaradt tojásgyűjtemények túlnyomó többsége közgyűjteményekbe, múzeumokba, egyetemekre került, tudományos feldolgozásuk és adataik közreadása megtörtént [Ajánlott irodalom]. Ez tette lehetővé, hogy az ismert hazai gyűjteményekről ez az adatbázis elkészüljön, és a gyűjtési helyekhez GPS koordinátákat rendelve térképi megjelenítést is kapjanak az egyes fajokhoz tartozó adatok.

Az adatbázisban 333 faj 23945 fészekalja található. Túlnyomó többségük a mai Magyarország határain belül került begyűjtésre, egy részük a történelmi Magyarország területéről származik, azonban csere útján Európa távoli vidékein vagy más kontinensen élő fajok tojásai is bekerültek a hazai gyűjteményekbe. Ezen adatok egy része olyan fészekaljakhoz tartozik, amelyek mára megsemmisültek, de pontos adataik publikációkból vagy leírókartonokból rekonstruálhatók voltak. A létező fészekaljakkal közös tárgyalásukat és itteni szerepeltetésüket indokolja, hogy sok faj korai elterjedéséről, mára hazánkból kipusztult fajok költéséről legtöbbször csak ezek az adatok maradtak fenn.

A tojásgyűjtemények tudományos jelentősége rendkívül sokrétű. Egyrészt a fajok jelenlétének, faunamozgásnak olyan biztos támpontjai a pontosan adatolt gyűjtemények, amelyek az 1800-as évekig visszamenően máshol fel nem lelhető információt szolgáltatnak. A tojáshéjak vizsgálatával a környezetre káros szennyezőanyagok megjelenése (pl. DDT), koncentrációjuk változása és az adott faj tojásainak mechanikai tulajdonságai is nyomon követhetők. Az evolúcióbiológia egyik izgalmas területének, a fajok közötti költésparazitizmusnak kutatáshoz is sok adatot szolgáltatnak.

A hazai létező és elpusztult tojásgyűjteményekről további információkat talál az ajánlott irodalmakban.

Az adatbázis utolsó frissítése: 2020.03.26.

Ajánlott hivatkozás

Pereszlényi Á., Haraszthy L., Solti B., Fuisz T. I. (2019) Magyarország tojásgyűjteményei. (Egg collections of Hungary.) http://eggcollections.nhmus.hu (doi: ???).

© 2024 All rights reserved